دانلود سریال نیسان آبی فصل دوم رایگان

دانلود سریال نیسان آبی رایگان

تا قسمت 20 آپدیت شد

کیفیت های 1080-720-480

دانلود سریال نیسان آبی فصل دوم رایگان

دانلود سریال نیسان آبی رایگان

دانلود سریال نیسان آبی رایگان

دانلود سریال نیسان آبی فصل دوم رایگان

6219861900472928
 
تومان

کانال ایتا فیلم تک

کانال روبیکا فیلم تک

کارگردان: منوچهر هادی | ژانر: کمدی، درام، خانوادگی | تاریخ انتشار: از مهر ماه سال 1400

تعداد قسمت ها: 20 اپیزود | مدت زمان هر قسمت: 44 دقیقه | کیفیت: بلوری

فرمت: MP4 | محصول کشور ایران | تهیه کننده: احسان ظلی‌پور

دانلود قسمت 1

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 2

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 3

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 4

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 5

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 6

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 7

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 8

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 9

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 10

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 11

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 12

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 13

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 14

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 15

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 16

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 17

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 18

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 19

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

دانلود قسمت 20

کیفیت 1080

کیفیت 720

کیفیت 480

فصل دوم قسمت اول

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 833 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت دوم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 833 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت سوم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 833 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت چهارم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 833 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت پنجم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 833 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت ششم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1.1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 833 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 423 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 300 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت هفتم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 2.8 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 761 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 390 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 275 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت هشتم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 2.8 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 761 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 390 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 275 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت نهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت نهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت دهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت یازدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت دوازدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت سیزدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت چهاردهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم قسمت پانزدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 3 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 1 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 819 مگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 420 مگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 296 مگابایت – 12.000 تومان]