دانلود رایگان سریال شب های مافیا زودیاک

دانلود سریال شب های مافیا: زودیاک قسمت دوازدهم با لینک مستقیم

دانلود قسمت 12 سریال شب های مافیا: زودیاک با کیفیت عالی 1080p

دانلود رایگان سریال شب های مافیا زودیاک|فیلم تک

دانلود رایگان سریال شب های مافیا زودیاک|فیلم تک

6219861900472928
 
تومان

کانال ایتا فیلم تک

کانال روبیکا فیلم تک

دانلود قسمت اول سریال شب های مافیا: زودیاک رایگان
گروه فیلم : مسابقه

سال تولید : 1402

پخش : یکشنبه ها

کارگردان : محمدرضا رضائیان

خلاصه داستان : «شب های مافیا»، گیم شوی جذابی است که در آن یک قاتل سریالی به نام «زودیاک»، شهروندان و مافیای سیسیل را هدف قرار می دهد. در این برنامه محمد بحرانی نقش گرداننده بازی را بر عهده دارد.

قسمت اول با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت دوم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت سوم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت چهارم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت پنجم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت ششم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت هفتم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت هشتم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت نهم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت دهم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت یازدهم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

قسمت دوازدهم با شب

دانلود باکیفیت 1080

دانلود باکیفیت 720

دانلود باکیفیت 480

دانلود باکیفیت 360

فصل دوم

قسمت اول

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]پ

فصل دوم

قسمت دوم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت سوم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت چهارم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت پنجم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت ششم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت هفتم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت هشتم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت نهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت دهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت یازدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت دوازدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت سیزدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت چهاردهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

فصل دوم

قسمت پانزدهم

[کیفیت 1080p BluRay با حجم 11.1 گیگابایت – 20.000 تومان]

[کیفیت 1080p HQ با حجم 4.0 گیگابایت – 18.000 تومان]

[کیفیت 1080p با حجم 2.9 گیگابایت – 15.000 تومان]

[کیفیت 720p با حجم 1.48 گیگابایت – 13.000 تومان]

[کیفیت 480p با حجم 1.04 گیگابایت – 12.000 تومان]

رئالیتی شو شب های مافیا: زودیاک
سریال شب های مافیا: زودیاک محصول سال 1402 کشور ایران به کارگردانی و نویسندگی داستان و فیلمنامه محمدرضا رضائیان، این اولین تجربه کارگردانی رضائیان در شبکه نمایش خانگی در قالب یک کارگردان می باشد او پیش از این نیز در همین اواخر تهیه کنندگی یک رئالیتی شو دیگر به نام تی ان تی را بر عهده داشته است و پس از جذب مخاطب و استقبال از تی ان تی، رضائیان ترجیح داد اینبار به جای تهیه کنندگی آثار کارگردانان دیگر، اولین رئالیتی شو خود را در شبکه نمایش خانگی نیز منتشر نماید.رضائیان با کارگردانی سریال و رئالیتی شو شب های مافیا: زودیاک قرار است که اولین تجربه کارگردانی خود را در شبکه نمایش خانگی رقم بزند.

شب های مافیا: زودیاک در حالی قرار است که در شبکه نمایش خانگی به پخش رسد که جدیدترین فصل رئالیتی شو شب های مافیا نیز محسوب می شود اما همراه با برخی تغییرات عمده،رئالیتی شو شب های مافیا: زودیاک که پنجمین فصل از سری گیم شو های شب های مافیا نیز به شما می رود قرار است با تغییرات گسترده همچون کارگردان، مجری، بازیگران و شرکت کنندگان وارد شبکه نمایش خانگی نیز گردد. البته تیم سازنده و صاحب امتیاز این برنامه سعی کرده است که روند اصلی بازی را همانند فصل های پیشین حفظ کرده و با برخی تغییرات همچون مجری، کارگردان و… در شبکه نمایش خانگی زودیاک را منتشر نماید.

 

شب های مافیا که از اولین رئالیتی شو های شبکه نمایش خانگی در ایران به حساب می آید فصل اول تا چهارم خود را با سعید ابوطالب نیز پشت سر گذاشت و با استقبال گسترده مخاطبان روبرو شد و توانست نگاه مردم را نسبت به رئالیتی شو ها تغییر دهد و این روزها بخش عظیمی از شبکه نمایش خانگی را گیم شو و رئالیتی شو های مختلف پر کرده اند. اما سعید ابوطالب که این روزها یکی از پرکارترین کارگردانان شبکه نمایش خانگی محسوب می شود بیش از 2 سریال در حال پخش در شبکه نمایش خانگی دارد و به دلیل عدم توافق با صاحب امتیاز شب های مافیا، ترجیح داده است که از این برنامه کنار رفته و سریال های دیگر خود را کارگردانی نماید.

نحوه بازی رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک به چه صورت است؟
رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک به کارگردانی محمدرضا رضائیان جدیدترین محصول شبکه نمایش خانگی می باشد که قرار است به زودی منتشر گردد. زودیاک که در واقع پنجمین فصل از شب های مافیا محسوب می شود داستان بازی آن به این صورت است که :در افسانه ها آمده، موجودی است که به راحتی می تواند طرف مقابل را جذب و متقاعد کند. پس از آن با دست و پای شبیه طناب، به پر و پای طرف بپیچد و از او به عنوان میزبان استفاده کند به این صورت که در شب ۲، یک نفر را به عنوان میزبانش انتخاب میکند از این لحظه به بعد دوال پا به هیچ طریقی حذف نمی گردد مگر آنکه میزبان حذف شود هر زمان میزبان حذف گردد، دوال پا نیز بلافاصله حذف میشود تا زمانی که هویت دوال پا برای همه فاش نشده باشد.

 

می تواند در شب های بعدی میزبانش را تغییر دهد ولی از لحظه ای که نقشش برای همه آشکار گردد، دیگر نمی تواند میزبانش را تغییر دهد. شرط پیروزی او رسیدن به 4 نفر آخر یا پیروزی میزبانش است یعنی تا دوال پا حذف نگردد، هیچ گروهی نمی تواند برنده باشد. نقش بسیار قوی است چون تنها راه حذف شدنش حذف میزبانش میباشد البته بردن با آن خیلی هم ساده نیست چون انتخاب میزبان مناسب که بتواند تا آخر تضمینتان کند، بسیار دشوار است.

شرکت کنندگان و بازیکنان سریال شب های مافیا زودیاک چه کسانی هستند؟
زودیاک که پنجمین فصل از مجموعه رئالیتی شو شب های مافیا نیز محسوب می شود با تغییرات عمده در برخی بخش ها قرار است که وارد شبکه نمایش خانگی گردد. این تغییرات شامل مجری و کارگردان نیز می شود که به جای سعید ابوطالب، محمدرضا رضائیان ساخت فصل جدید شب های مافیا را نیز بر عهده دارد و برای اولین بار محمد بحرانی بازیگر و صدا پیشه مطرح سینما و تلویزیون قرار است که در این مجموعه به عنوان مجری و گرداننده زودیاک ایفای نقش نماید.

همچنین در بخش شرکت کنندگان نیز قرار است که تغییرات عمده ای در این بخش صورت گیرد و تا کنون هیچ یک از بازیگران و شرکت کنندگان فصل های قبلی این مجموعه در زودیاک اعلام حضور نکرده اند و بازیگران جدیدی به این مجموعه اضافه شده ند که تا کنون نام برخی از آنها توسط تیم سازنده اعلام شده است که نام های آنها عبارتند از: هلیا امامی، سام درخشانی ، امیرعباس گلاب، شهرام قائدی، محیا دهقانی، مریم مومن، بهرنگ علوی، جواد خیابانی، سیاوش خیرابی و…

رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک شامل چند قسمت است؟
سریال شب های مافیا زودیاک با هدایت محمد بحرانی این روزها در حال سپری کردن فیلمبرداری خود می باشد و قرار است که به عنوان فصل پنجم شب های مافیا در شبکه نمایش خانگی منتشر گردد و طبق اعلام تیم تولید این مجموعه قرار است که در قالب 15 الی 20 قسمت در شبکه نمایش منتشر گردد که این تعداد ممکن است در تدوین اضاف یا کم گردد.

تاریخ پخش و انتشار سریال زودیاک
رئالیتی شو شب های مافیا زودیاک قرار است که در اواخر تابستان 1402 بعد ز ماه محرم در شبکه نمایش خانگی منتشر گردد و هنوز تاریخ دقیقی برای انتشار این مجموعه اعلام نشده است اما میتوانید تیزر این سریال را از وبسایت هکس دانلود مشاهده و دریافت نمایید.

سایر اطلاعات سریال :
رده سنی : PG-13 | تماشای این فیلم برای افراد زیر 13 سال مناسب نیست!
تهیه کنندگان : محمدرضا رضائیان
نویسندگان : محمدرضا رضائیان

دانلود رایگان سریال شب های مافیا زودیاک