شروع مراحل فیلمبرداری فیلم سونیک 3 بدون حضور بازیگران

محمدحسین دهقانی ۲۰ مرداد ۱۴۰۲