پیدا شدن یک اشتباه تاریخی در فیلم Oppenheimer کریستوفر نولان

محمدحسین دهقانی ۵ مرداد ۱۴۰۲