تبلیغات در سایت فیلم تک

تبلیغات در سایت فیلم تک با بازدید روزانه ده هزار نفر

تبلیغات فقط متنی صورت میگیرد

برای تبلیغات فقط در تلگرام یا ایتا پیام بدید

هزینه ماهانه تبلیغات متنی 80 هزار تومان ماهانه

لینک تلگرام:https://t.me/mohammaddh744

لینک ایتا:https://eitaa.com/Mohammaddhh74

کدبازان